Nguyên nhân, diễn biến, kết quả khởi nghĩa hai bà Trưng ( năm 40)

Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống lại chế độ Bắc thuộc, đánh đuổi thế lực cai trị của Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ. Người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa là hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị. Kết quả cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là mang lại 3 năm độc lập cho người Việt tại vùng đất Giao Chỉ. Chúng ta ùng tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả khởi nghĩa hai bà Trưng ( năm 40)

Khởi nghĩa hai bà trưng
Khởi nghĩa hai bà trưng

 

Nguyên nhân khởi nghĩa hai bà Trưng:

– Sự áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Hán.

Diễn biến :

– Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây).

– Cuộc khởi nghĩa được các tướng lĩnh và nhân dân ủng hộ, chỉ trong thời gian ngắn nghĩa quân đã làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa  rồi Luy Lâu.

Kết quả:

– Thái thú Tô Định bỏ trốn về Nam Hải , quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành thắng lợi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *