Khởi nghĩa Lý Bí thành lập nước Vạn Xuân

Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập

 

1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

– Chia nước ta thành: Giao châu, Ái châu, Đức Châu, Lợi châu , Minh châu, Hoàng Châu.
– Chỉ có tôn thất họ Lương và một số dòng họ lớn mới giữ chức vụ quan trọng .
– Đặt ra hàng trăm thứ thuế.
=> Chính sách thống trị tàn bạo của nhà Lương là nguyên nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Lý Bí .

2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập

– Lý Bí (Lý Bôn) quê Thái Bình. Do căm ghét bọn đô hộ nên mùa xuân năm 542 phất cờ khởi nghĩa .
– Tháng 4 – 542 , quân Lương kéo sang đàn áp khởi nghĩa .Nghĩa quân đã đánh bại quân Lương
– Đầu năm 543 quân Lương tấn công lần 2, quân ta đánh bại địch ở Hợp Phố .
– Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế đặt tên nước là Vạn Xuân .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *